คอลเลกชัน: อสังหาริมทรัพย์ในเซนต์คิตส์และเนวิส

ผลิตภัณฑ์: 39
 • เซนต์คิตส์และเนวิสอสังหาริมทรัพย์ LOT-KN19
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 410,000.00
  ลดราคา
  $ 410,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เซนต์คิตส์และเนวิสอสังหาริมทรัพย์ LOT-KN18
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 700,000.00
  ลดราคา
  $ 700,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เซนต์คิตส์และเนวิสอสังหาริมทรัพย์ LOT-KN17
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 408,800.00
  ลดราคา
  $ 408,800.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เซนต์คิตส์และเนวิสอสังหาริมทรัพย์ LOT-KN16
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 220,000.00
  ลดราคา
  $ 220,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เซนต์คิตส์และเนวิสอสังหาริมทรัพย์ LOT-KN15
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 220,000.00
  ลดราคา
  $ 220,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เซนต์คิตส์และเนวิสอสังหาริมทรัพย์ LOT-KN14
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 200,000.00
  ลดราคา
  $ 200,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว