สัญชาติที่สองสำหรับผู้ค้าส่งและหน่วยงาน

สัญชาติที่สองสำหรับผู้ค้าส่งและหน่วยงาน

ยื่นซองเอกสารขอสัญชาติในราคาขายส่งโดยไม่ต้องเตรียมเอกสาร: 

ГражданствоСент-Люсии

ГражданствоСент-КитсиНевис

สัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา