คอลเลกชัน: เกรนาดาอสังหาริมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์: 15
 • เกรนาดาอสังหาริมทรัพย์ LOT-GD08
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 500,000.00
  ลดราคา
  $ 500,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เกรนาดาอสังหาริมทรัพย์ LOT-GD07
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 375,000.00
  ลดราคา
  $ 375,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เกรนาดาอสังหาริมทรัพย์ LOT-GD06
  a row of parked boats on a city street
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 350,000.00
  ลดราคา
  $ 350,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เกรนาดาอสังหาริมทรัพย์ LOT-GD05
  a living room filled with furniture and a large window
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 350,000.00
  ลดราคา
  $ 350,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เกรนาดาอสังหาริมทรัพย์ LOT-GD04
  a blue and white train traveling down a train track
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 350,000.00
  ลดราคา
  $ 350,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว
 • เกรนาดาอสังหาริมทรัพย์ LOT-GD02
  ผู้ขาย
  การเป็นพลเมืองโดยการลงทุน
  ราคาทั่วไป
  $ 220,000.00
  ลดราคา
  $ 220,000.00
  ราคาทั่วไป
  ราคาต่อหน่วย
  สำหรับ 
  ขายแล้ว