การย้ายอย่างเป็นทางการไปยังคีร์กีซสถานสำหรับชาวรัสเซีย:

การย้ายอย่างเป็นทางการไปยังคีร์กีซสถานสำหรับชาวรัสเซีย:

การย้ายอย่างเป็นทางการไปยังคีร์กีซสถานสำหรับชาวรัสเซีย: การใช้วีซ่าฟรี และการใช้หนังสือเดินทางสองเล่มอย่างถูกกฎหมาย

สถานการณ์ปัจจุบันในเวทีโลกต้องใช้ความสามารถและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการเดินทางข้ามทวีป รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และยังคงเกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการได้รับสัญชาติเพิ่มเติม

ในภูมิภาคใกล้เคียง สาธารณรัฐคีร์กีซเป็นที่นิยมในหมู่ผู้อพยพในประเทศ ที่นี่ ผู้บริหารระดับสูงทำให้การส่งเอกสารสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอดีตสหภาพโซเวียตง่ายขึ้น ลองพิจารณากฎเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการยื่นคำขอและข้อดีของการอยู่อาศัยในทำเลใหม่

ใครสามารถนับคำตอบที่ยืนยันได้?

ความละเอียดดังกล่าวอธิบายทางเลือกในการพัฒนาสถานการณ์เมื่อรวบรวมใบรับรองการเป็นพลเมือง คำสั่งซื้อสองรายการได้รับการรับรอง:

  • ทั่วไป. ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่ได้ออกนอกประเทศไม่เกินสามเดือนมีสิทธิยื่นคำร้องได้ ระยะเวลาเข้าพักทั้งหมดจะพิจารณาจนถึงและรวมถึงวันที่จัดทำใบสมัคร
  • ตัวย่อ ใช้กับทุกคนที่เกิดหรืออาศัยอยู่ภายใน เบโลรุสเซีย คาซัค คีร์กีซ SSR หรือ RSFSR ในกรณีนี้ บุคคลนั้นจะต้องยืนยันการมีส่วนร่วมในอดีตของเขาในสหภาพโซเวียตที่ล่มสลาย มีการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บถาวรจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 1991

คอลัมน์สุดท้ายดึงดูดผู้สมัครด้วยความเรียบง่าย ทุกคนที่อยู่ในผู้สมัครเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความกรุณาในนามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100% ไม่มีปัญหาในการขออนุญาตจากบุคคลที่ยืนยันว่ามีญาติสนิทซึ่งมีหนังสือเดินทางคีร์กีซสถานภายในอยู่แล้ว สมาชิกครอบครัวใกล้ชิด ได้แก่ คู่สมรส ญาติต่างมารดา ปู่ย่าตายาย พ่อแม่บุญธรรม หรือบุตรบุญธรรม

ความภักดีของผู้สร้างกฎหมายได้รับการยืนยันในหลายบทความ กฎหมาย "เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐคีร์กีซ" มีข้อยกเว้นโดยละเอียดสำหรับประชากรหลายประเภท

ขั้นตอนแยกต่างหากสงวนไว้สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์คีร์กีซ รายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่เดินทางกลับมายังสถานที่อยู่อาศัยถาวร และสตรีที่มีสถานภาพทางแพ่งที่ได้แต่งงานกับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ลูกค้าที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อจะจำหน่ายใบรับรองโดยเร็วที่สุดหากพวกเขาดำเนินการไม่ละเมิดกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ

ข้อดีสำหรับผู้ที่ย้ายจากรัสเซีย

ภาษารัสเซียได้รับการประกาศให้เป็นภาษาที่สองที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นจึงมองไม่เห็นการปรับตัวของผู้อพยพ จิตใจก็แตกต่างจากปกติ อย่างไรก็ตาม ที่นี่ไม่มีหลักการที่เข้มงวด หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการลงโทษ ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติมาตรฐานจากประมวลกฎหมายอาญาและยึดมั่นในความเหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกใบรับรองและแอปพลิเคชันมีเพียงเล็กน้อย ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศจากรัสเซียจะเก็บบัตรประจำตัวทั้งสองไว้อย่างถูกกฎหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงเพลิดเพลินกับความพึงพอใจของรัฐและรักษาความเป็นไปได้ในการเคลื่อนไหว บัตรธนาคารใด ๆ ที่ใช้ได้ทั่วโลกได้รับการลงทะเบียนในนามของบุคคลนี้ ด้วยเอกสารจากคีร์กีซสถาน บุคคลสามารถรับการอนุมัติวีซ่าไปยังยุโรป สหรัฐอเมริกา และทวีปอื่นๆ ที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย โดยส่วนใหญ่ มีสิทธิพิเศษในการออกใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปิดให้บริการแก่พลเมืองรัสเซียเนื่องจากสถานการณ์

เจ้าหน้าที่กำลังขยายเขตเสรีภาพในการทำธุรกิจ ภาคส่วนที่น่าดึงดูดทางการเงินมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยว เกษตรกรรมเพื่อยังชีพ และภาคเกษตรกรรม ด้วยความสัมพันธ์ภายนอกที่กว้างขวางของกระทรวงต่างๆ ในด้านเศรษฐศาสตร์และการทูต ผู้ผลิตจึงสามารถเข้าสู่ตลาดยุโรปและอเมริกาได้อย่างอิสระ มีโครงการต่างๆ ที่มุ่งลดเงินสมทบภาษี

การพิจารณาใบสมัครจากผู้ที่อาจเป็นพลเมืองจะใช้เวลาค่อนข้างสั้น บ่อยครั้งหลังจากส่งคำขอ 3 ถึง 6 เดือนผ่านไปนับจากวันที่ได้รับการยอมรับจากบริการที่มีความสามารถ

ข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิรับใบเสร็จแบบง่าย

ระยะเวลาที่ต้องพำนักในคีร์กีซสถานจะลดลงเหลือสามปีหากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • มีคุณสมบัติสูงในสาขาวิชาเฉพาะด้านที่เป็นที่ต้องการในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม หรือวิชาชีพอื่นๆ
  • ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีลำดับความสำคัญภายในเขตเทศบาล (ลำดับและขนาดของการลงทุนดังกล่าวไม่อยู่ในรายการใด ๆ )
  • เมื่อยืนยันสถานะทางสังคมของผู้ลี้ภัยตามกฎหมายเฉพาะทางสูง

ดังนั้น ด้วยการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับผู้มาเยี่ยมเยือน ผู้สมัครคนใดก็ตามจึงได้รับคำตัดสินในเชิงบวกต่อใบสมัคร